Els responsables del H4DC parlen sobre la implementació del programa.

Començar el 2019, marca el primer any d'implementació del programa de servei de suport a l'esportista als clubs d'handbol BM Granollers, Club FENIX Toulouse i IK Sävehof i el seu seguiment i avaluació del soci del projecte Amsterdam University of Applied Sciences. Durant aquest any s'han establert un conjunt de rols, perfils, processos i activitats per a provar la metodologia que l'AUAS va definir per als tres clubs, basant-se en les seves necessitats i entorns particulars.

La European Handball Federation, socia del projecte i responsable d'ajudar a difondre i comunicar el treball realitzat al projecte H4DC, va entrevistar els tres directors dels programes de carreres duals i els coordinadors responsables d'implementar aquests programes als clubs (Pep Blanchart de BM.Granollers, Fabien Roy de FENIX Toulouse i Stefan Albrechtson de IK Sävehof) juntament amb Melanie Klemann d'AUAS, responsable de l'avaluació d'aquesta implementació, per debatre sobre les principals conclusions i resultats obtinguts a través de l'experiència que han tingut durant aquest dia. A continuació, un resum d'aquests resultats que els responsables d'aquests programes van comentar:

BM.Granollers

Pep Blanchart va explicar que el primer gran problema que s'ha enfrontat el club ha sigut la comunicació. Aquesta va ser la primera vegada que el club treballava en les carreres duals dels esportistes d'una forma estructurada, ja que prèviament el club va treballar assistint a casos individuals. Explicar els objectius i la visió del club en perquè vol ajudar i millorar la combinació de l'esport amb l'educació i la millora d'ocupabilitat  no va ser fàcil als primers mesos:

Al principi de la implementació, vam tenir problemes per involucrar als actors participants, ja que no vam comunicar de manera efectiva el que intentàvem fer i el perquè necessitem la seva ajuda. A mesura que la comunicació va millorar, vam veure un increment en el compromís amb les activitats que organitzem. Els esportistes també van mostrar més interès a participar en el projecte. És molt important conèixer i comprendre la situació individual al club per proporcionar un suport adequat a les necessitats.

Gràcies a aquest projecte, el club ha pogut signar nous acords amb centres educatius (TecnoCampus Mataró - UPF), començar a negociar-ne d'altres com amb la Universitat Pompeu Fabra i incrementar la consciència de les diferents situacions que els esportistes viuen sobretot en els actors externs al club, però també als interns, on han pogut conèixer amb molta més intensitat les carreres duals i els beneficis que un programa ben estructurat pot aportar-los. 

FENIX Toulouse

Fabien Roy del club francès del Toulouse, també està d'acord amb la importància de la motivació dels esportistes per formar part d'aquest projecte: 

L'atleta continua sent el primer motor del seu futur. No importa el que implementem, l'atleta s'encarrega del seu canvi de la  seva carrera. Estan interessats en els temes que intentem implementar, però, hi ha certa reticència perquè són temes delicats i alguns prefereixen no pensar-hi i centrar-se només en la seva carrera professional.

Conèixer tots els agents implicats en les Carreres Duals dels atletes és molt important per iniciar nous acords i buscar noves oportunitats de feina i pràctiques flexibles als seus requisits. Organitzant una ampli ventall d'activitats, tallers amb experts en diferents camps i reunions individuals, el club pot començar a oferir solucions i millores a les situacions dels esportistes i concloure que hi ha un futur després de l'H4DC a Toulouse:

El projecte ens ha fet entendre que hi ha un enorme potencial en aquest tema i que hem de valorar-lo més. 

IK Sävehof

Com els seus socis de projecte, el club suec també ha establert un model integral en la seva estructura amb diferents rols com tutors, Career Counselours i directius que estan en connexió amb els esportistes, empreses col·laboradores i centres educatius amb qui ja havien treballat abans. El club suec també tenia certa experiència en el tracte amb els esportistes i les seves carreres duals i amb molts recursos per oferir ajuda a aquells que poden afrontar algunes dificultats. Com al BMG i a Toulouse, utilitzen la seva xarxa de contactes i col·laboradors ja existents per buscar nous acords i oportunitats de feina pels esportistes.

Una de les característiques d'aquest model pilot definit per AUAS és la separació del programa en tres grups diferenciats per tal de poder oferir una millor comprensió de les necessitats particulars que requerien, una separació basada sobretot en l'edat i les diferents transicions socio-esportives que els esportistes s'enfronten al llarg de la seva vida. Stefan Albrechtson, director general del club i responsable de la implementació del programa a suècia conclou:

Ens vam adonar que no té sentit començar a treballar en una edat prematura. Simplement no hi ha interès. És millor centrar-se dels 17 anys en endavant. 

Fins al maig, els tres clubs seguiran probant aquest model buscant noves conclusions i resultats que permetran escriure documents amb una sèrie de consells i bones pràctiques per a tots aquells clubs esportius d'arreu d'Europa puguin implementar el seu propi programa de suport a les carreres duals dels esportistes. Aquests documents es presentaran a la conferència final del projecte que es celebrarà el 12 de Juny a Granollers.

Jelena Bagaric de la EHF, ha sigut la responsable de realitzar les diferents entrevistes. Pot llegir els articles complets aquí:

Media